Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

7 listopada 2011

Dzisiaj rozmawialiśmy o listopadowej pogodzie. Kończyliśmy naszą książkę z wykorzystaniem znaków PCS  – a oto, co nam wyszło:)
Na ostatnim bloku mieliśmy matematykę:)

powrót