Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

4 listopada 2011

Dzisiaj kończyliśmy naszą klasową książkę ze znakami PCS i piktogramami. Na zajęciach ruchowych ćwiczyliśmy przy użyciu chusty animacyjnej.

powrót