Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

23 listopada 2011

Dzisiaj zajęliśmy się dekorowaniem drzwi klasowych na konkurs „Drzwi mojej klasy”.
Na zajęciach komputerowych układaliśmy puzzle z mapą Niemiec, Polski, Słowacji i Czech. Układaliśmy również memo, które przedstawiały flagę danego państwa. Najtrudniej było ułożyć kontury tych państw na mapie Europy i dopasować nazwy do flag i państw…
Na koniec dnia – zajęcia z panią Kasią.


powrót