Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

2 listopada 2011

Na zajęciach muzycznych graliśmy na wybranych przez siebie instrumentach, a potem słuchaliśmy utworów żałobnych Mozarta. Na zajęciach komputerowych układaliśmy puzzle z narysowanych przez siebie owoców, podpisywaliśmy jesienne owoce.

powrót