Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

14 listopada 2011

Na pierwszym bloku rozmawialiśmy o symbolach narodowych Polski.

Drugi blok przeznaczyliśmy na omówienie strojów narodowych Czech. Przy tej okazji nasi koledzy Julia i Antoni przebrali się w stroje narodowe.

Na ostatnim bloku świętowaliśmy urodziny koleżanki Oli z klasy I b gimnazjum.

film KATECHIZM POLSKIEGO DZIECKA

powrót