Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

20 grudnia 2011

Dzisiaj powtarzaliśmy wiadomości kalendarzowe. Rozmawialiśmy o tym, jak w każdym domu przygotowujemy się do świąt Bożego Narodzenia.
Robiliśmy również szkatułki techniką „decoupage”, które zabierzemy do domu.

powrót