Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

1 grudnia 2011

Dzisiaj uczyliśmy się o kolejnym sąsiedzie Polski, a jest nim Ukraina.
Zaznaczaliśmy Ukrainę na mapie Europy – określaliśmy, w jakim kierunku Europy leży Ukraina.
Przygotowaliśmy flagę Ukrainy i namalowaliśmy ją na naszym plakacie europejskim.

powrót