Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

klasa Vb/ZRWc

vb_zrwc_2014

wychowawca: Ewa Sawicka
asystenci: Klaudia Sakowska, Robert Bańkowski

Poprzednie lata