Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

Klasa Va

wrzesień październik listopad
grudzien styczeń
kamila zosia stefan
kuba olek

wychowawca: Barbara Olszowy

asystent: Dorota Tywonek

Poprzednie lata