Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

Wizyta chomika

Tego dnia pojawił się w naszej klasie niespodziewany gość. Chomik przyszedł do nas z zaprzyjaźnionej klasy. Uczniom bardzo podobało się zwierzątko i wszyscy żałowaliśmy że musi już wracać do swojej klatki.

powrót