Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

Sadzimy wrzosy

W klasie zrobiliśmy mały ogródek. Jedną z jesiennych roślin jest Wrzos. Dzieci posadziły od początku do końca roślinki łącznie z wypełnieniem ziemią małych „osobistych” doniczek. Teraz każdy ma swoją roślinkę, którą może pielęgnować.

powrót