Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

Klasa IVd ZR-Wd

wieczorek
wrzesien październik listopad
 grudzien  styczen  luty
 marzec  kwiecien  maj
 czerwiec

Wychowawca: Monika Wieczorek

Asystenci: Agnieszka Wiśniewska, Krzysztof Samoraj

Poprzednie lata