Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

8 września

Na dzisiejszych zajęciach rozmawialiśmy na temat wakacji. Pani Basia przyniosła mapę Polski i każdy z nas miał pokazać, gdzie spędził wakacje. Na kolejnym bloku zrobiliśmy rysunki z wakacji.

powrót