Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

15 września

Dzisiaj wybieraliśmy przewodniczącego klasy. Każdy z nas musiał pobrać kartę do głosowania i oddać jeden głos. W pierwszej turze Kamila, Zosia i Kuba zdobyli taką samą liczbę głosów. Musieliśmy zrobić drugą turę wyborów. Przewodniczącą naszej klasy została Zosia, a Kamila zastępcą przewodniczącej. Dziewczyny w tym roku rządzą.

powrót