Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

6 października

Mówiliśmy już o emocjach ludzi i zwierząt. Dziś „ożywiamy” liście, czyli z liści i plasteliny tworzymy ludziki z określonymi minkami. Prawda, że ładnie nam wyszły?

powrót