Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

29 listopada

Ponieważ już jutro będą w szkole Andrzejki, to tematyka naszych zajęć także „krąży” wokół tego hasła. Na przykład na zajęciach komputerowych rysowaliśmy wróżki…

powrót