Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

28 listopada

Dzisiaj pojechaliśmy busami do teatru Baj na spektakl „Ja jestem ja”. Aktorami byli uczniowie oraz absolwenci Zespołu Społecznych Szkół Specjalnych „Dać Szansę” w Warszawie, osoby z zespołem Downa i autyzmem.

powrót