Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

Klasa IIIa IVa

kolowrotek 3 4 a
Logo SK
wrzesień październik listopad
grudzień styczeń luty
marzec kwiecień maj
czerwiec lipiec sierpień

Wychowawca: Anna Mielecka

Asystenci: Magdalena Skotnicka, Marcin Adamus

Poprzednie lata