Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

Klasa IIc

 

KWIECIEŃ

 MAJ
 czerwiec

 

wychowawca: Joanna Błajszczak
nauczyciel wspomagający: Sylwia Krużyńska
asystenci: Marta Miklaszewska-Marczak, Karol Posiewka

poprzednie lata