Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

Klasa IIb IIIb IVb

klasowe_2_3_4b
wrzesien pazdziernik listopad
grudzien styczen luty
marzec kwiecien maj
czerwiec

Wychowawca: Wioletta Hryniewicka-Migała

Nauczyciel wspomagający: Bartłomiej Wałęka
Asystent: Aneta Aptacy

Poprzednie lata