Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

zajęcia integracyjne

12 września korzystając z letniej pogody wybraliśmy się do szkolnego ogródka. Podczas zajęć poznawaliśmy kolegów i koleżanki z innych klas.