Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

wybory do samorządu klasowego

15 września  (zgodnie z terminarzem) przeprowadziliśmy wybory do samorządu klasowego. Głosy zostały komisyjnie przeliczone przez Oliwkę i panią Majkę. Naszą przewodniczącą klasy została Oliwia, a zastępcą przewodniczącej- Karol.