Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

Zajęcia w klasie

Integracja przy wspólnym stole przebiegła pomyślnie, dlatego też w połowie października zamieniliśmy domowy stół na szkolne ławki. ZŁOTA POLSKA JESIEŃ zawitała do naszej klasy. Uczyliśmy się rozpoznawać dary jesieni, segregować, tworzyć zbiory, poznawaliśmy i utrwalaliśmy cyfry.

powrót