Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

Leśne zwiarzęta

W listopadzie poznawaliśmy leśne zwierzęta- wiewiórkę i jeża. Do słów piosenki „Mały jeżyk na bębenku gra…” ulepiliśmy z masy solnej nasze klasowe jeże.

 

powrót