Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

klasa IIb

Tablo (640x450)
I-IIB_Kalendarz (514x487)
Biedroneczka (271x282)

 

wychowawca: Monika Zabielska
asystenci: Dominika Stesłowicz, Stanisław Mól

poprzednie lata