Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

Klasa IIa/ZRWd

2a_ZRWd
JESIEŃ zima na stronę
wiosna

wychowawca: Joanna Błajszczak

asystenci: Karol Posiewka, Krzysztof Samoraj

poprzednie lata