Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

klasa IIa

wrzesien1
wrzesien pazdziernik listopad
grudzien styczen luty
marzec kwiecien maj
czerwiec

wychowawca: Wioletta Hryniewicka-Migała
nauczyciel wspomagający: Bartłomiej Wałęka
asystent: Aneta Aptacy

poprzednie lata