Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

Kalendarz

1. Wrzesień (578x512) 2. Październik (578x512) 3. Listopad (578x512)
4. Grudzień (578x512) 5. Styczeń (578x512) 6. Luty (578x512)
7. Marzec (578x512) 8. Kwiecień (578x512) 9. Maj (578x512)
10. Czerwiec (578x512) 11. Lipiec (578x512) 12. Sierpień (578x512)

powrót