Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

Klasa Ic IIc IIId

Ic IIc IIId

Wychowawca: Michał Kowalewski

Nauczyciel wspomagający: Anna Kurek
Asystent: Mariusz Makuch

Późniejsze lata