Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

Listopad

0biblioteka Cmentarz RELIGIA1
Dogoterapia WARZYWA konkurs_plastyczny_1a
przedstawienie_teatralne_1a Warsztaty_eko WERONIKA SHERBORNE
 śnieżynki sala_doÂwiadczania_Âwiata wycieczka do teatru

powrót