Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

Uczymy się dni tygodnia

W tym semestrze uczymy się rozpoznawać dni tygodnia i przyporządkowywać każdy dzień pracy do wydarzenia, które się powtarza co tydzień tego dnia.

Poniedziałek jest u nas dniem czytania i dowiadywania się, co wydarzyło się w wolne dni.

Wtorek jest dniem rozmowy.

Środa jest dniem zabawy.

Czwartek jest dniem korzystania z biblioteki.

Piątek jest dniem korzystania z tablicy interaktywnej.