Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

Kolor czerwony – klasa 2 i 4

Dziś utrwalaliśmy znajomość koloru czerwonego poprzez zabawę z chustą animacyjną przy muzyce przedmiotami w tym kolorze. Potem malowaliśmy kontury naszych ulubionych przedmiotów (sami je wybieraliśmy) na kolor czerwony. Tego samego dnia, czyli w piątek, kolorowaliśmy rysunki wykorzystując tablicę interaktywną.

W poniedziałek kontynuowaliśmy utrwalanie znajomości tego koloru. Wykonywaliśmy zadania rozróżniając czerwone przedmioty spośród innych, segregując w zbiory przedmioty pod względem koloru. Pracowaliśmy również w zeszytach.