Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

Poznajemy różne aparaty fotograficzne – klasa 2 i 4

Na początku dnia, w ramach zajęć muzycznych, bawiliśmy się przy muzyce wykorzystując gazety.

A potem zapoznawaliśmy się z różnymi rodzajami aparatów fotograficznych: był bardzo stary aparat, różne aparaty cyfrowe i aparat do zabawy. Wszyscy byli nimi bardzo zainteresowani. Oglądaliśmy również ich zdjęcia i próbowaliśmy odgadnąć, który aparat jest na danym zdjęciu. A potem próbowaliśmy wykonać z pomocą nauczyciela zdjęcie osoby z klasy.