Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

Urządzenia elektryczne – odkurzacz

Ostatni dzień przed feriami zimowymi spędziliśmy bardzo pracowicie. Zapoznawaliśmy się dziś z budową i działaniem odkurzacza, przy okazji dokładnie odkurzając nasz dywan. Oswoiliśmy temat poprzez zabawę mini-odkurzaczem. Potem odkurzaliśmy „na sucho”, a następnie już profesjonalnie. Zapoznaliśmy się również z piktogramem „odkurzacz”. Pracowaliśmy dziś też w zeszytach. Na koniec powtórzyliśmy wiadomości o urządzeniach elektrycznych, które omawialiśmy w tym tygodniu. W tym celu wykorzystaliśmy tablicę interaktywną.