Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

Cztery żywioły – ogień

Pewnego dnia spotkały się klasy: 1c gimnazjum i klasa 2 i 4, aby miło spędzić przedpołudnie na poznawaniu niebezpiecznego żywiołu: ognia…