Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

Przybory toaletowe – utrwalanie wiadomości

Dziś utrwalaliśmy wiadomości o znanych nam przyborach toaletowych oraz o ich funkcjach. Rozpoznawaliśmy je również na znakach komunikacji alternatywnej, wykorzystując w tym celu tablicę interaktywną. Na koniec spacerowaliśmy po ścieżce dotykowej, każdy w taki sposób, w jaki sobie wymyślił.