Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

Nasze małe akwaria

Dziś na zajęciach plastycznych wykonaliśmy swoje własne mini-akwaria. Wykorzystaliśmy w tym celu słoiki, piasek znad morza, kamyki, muszle, trawy. Wykleiliśmy też cekinami kontury ryb i umieściliśmy je wewnątrz. Efekt nam się bardzo podobał.