Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

klasa 2 i 4


wrzesien_okladka pazdziernik_okladka
Listopad_okladka Grudzien_okladka
Styczen_okladka Luty_okladka
Marzec-okładka Kwiecien-okladka
Maj-okladka Czerwiec-okladka

poprzednie lata