Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

3 G miesiące 2018/2019

 

2018

wrzesień

 

październik

listopad

 

grudzień

2019

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec