Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

jesień

W naszej klasie jesień zagościła na dobre. Poznawaliśmy ją zbierając liście, oglądając je, malując, wycinając. Z tych różnych liści powstało w naszej klasie prawdziwe drzewo. A może nie całkiem prawdziwe, bo każdy liść na nim jest inny.


powrót