Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

Klasa IID/IIIB

zdjecie_klasowe_iid_iiib

Z życia klasy i szkoły…

Wychowawca: Michał Kowalewski
Nauczyciel wspomagający: Katarzyna Małkowska
Asystent: Mariusz Makuch

Poprzednie lata