Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

Klasa IIIC/VE

tablo_iiic_sp_1
kalendarz_3c-313x322
przepisy_3c-313x322

Wychowawca: Monika Zabielska
Nauczyciel wspomagający: Dominika Stesłowicz
Asystent: Piotr Małecki

Poprzednie lata