Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

Klasa IC/IIC

o-nas-1-2-c U NAS

 

Wychowawca: Patrycja Główka-Sawicka
Asystent: Mateusz Stępniewski

Poprzednie lata