Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

Klasa IB/IIB

zdjecie_klasowe_i_ii_b

Wychowawca: Anna Orłowska
Asystent: Justyna Juszkiewicz

rok_szkolny

kliknij kalendarz

Późniejsze lata