Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

Klasa IA/IIA/IIIA/IVA

klasa_ia_iia_iia_iva_2016

 

Wychowawca: Zuzanna Gawryszewska
Nauczyciel wspomagający: Rafał Kaczmarek

Późniejsze lata