Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

Wycieczka do groty solnej klasa 1b

wycieczka do groty solnej cz.1-luty
wycieczka do groty solnej cz.2-luty
wycieczka do groty solnej cz.3-luty
wycieczka do groty solnej cz.4-luty