Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

poznajemy jesienne owoce – gruszki 1B

Poznajemy jesienne owoce- gruszki cz.1(listopad)
Poznajemy jesienne owoce- gruszki cz.2(listopad)
Poznajemy jesienne owoce- gruszki cz.3(listopad)
Poznajemy jesienne owoce- gruszki cz.4(listopad)