Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

Ubieramy choinkę 1b

Ubieramy Choinkę cz.2- grudzieńUbieramy Choinkę cz.3- grudzieńUbieramy Choinkę cz.4- grudzieńUbieramy Choinkę cz.5- grudzień