Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

Kartki świąteczne 1b

Kartki świąteczne cz.1- grudzieńKartki świąteczne cz.2- grudzieńKartki świąteczne cz.3- grudzieńKartki świąteczne cz.4- grudzień