Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

szkolna olimpiada 1 z 10

W pierwszej edycji Szkolnej Olimpiady 1 z 10 udział wziął uczeń naszej klasy – Krzyś
Świsłowski. Krzyś zdobył 3 punkty i otrzymał wyróżnienie:) Gratulujemy!

W drugiej edycji Szkolnej Olimpiady 1 z 10 wzięła udział uczennica naszej klasy Monika Kulesza, która także dostała wyróżnienie. Gratulujemy!